Definiowanie rabatów i dopłat dla rezerwacji

Napisany przez ResGo - Poradnik - Brak komentarzy

Zapewne wielu z was oferuje swoim klientom rozmaite rabaty, np. za długość rezerwacji, wczesną rezerwację, za posiadanie kart rabatowych lub z tytułu wieku. Oprócz rabatów zdarzają się także dopłaty za krótką rezerwację, a czasami także za to, że klient odwiedzi was z pieskiem.
Dziś zademonstrujemy w jaki sposób w naszym systemie rezerwacji online zdefiniować rabat lub dopłatę.

Rabaty/dopłaty tworzymy na ekranie szczegółów oferty standardowej (w menu głównym wybierz OFERTY, a następnie ofertę standardową).
Szczegóły oferty standardowej - System Rezerwacji ResGo

Następnie w sekcji związanej z rabatami ustal maksymalny dopuszczalny rabat (nawet gdy klientowi będą przysługiwało wiele rabatów, to ich wartość nie będzie mogła przekroczyć ustalonego w tym miejscu progu) i naciśnij Dodaj rabat aby przystąpić do konfiguracji rabatów.
Lista rabatów dodanych do systemu rezerwacji

W nowym oknie należy wprowadzić nazwę i opis rabatu. Obie te wartości będą prezentowane klientowi podczas dokonywana rezerwacji online. Następnie określamy jakiego typu rabat chcemy zdefiniować:

  • Liczba dni na ile zarezerwowany jest obiekt – rabat/dopłata naliczana jest automatycznie na podstawie liczby dni na jaką rezerwowany jest obiekt
  • Liczba dni przed zarezerwowanym okresem – rabat/dopłata naliczana jest automatycznie na podstawie liczby dni jaka pozostała do rozpoczęcia pobytu
  • Opcja wybierana przez klienta – rabat/dopłata naliczana jest tylko wtedy gdy klient zaznaczy, że chce skorzystać z rabatu lub dopłaty (np. posiadacz karty rabatowej)

Dodawanie nowego rabatu

Po wybraniu typu warunku, należy zdefiniować progi rabatu. W tym celu naciśnij Dodaj nowy próg.
W nowym oknie podajemy nazwę progu i ustalamy warunek, jaki musi zostać spełniony aby rabat został naliczony oraz wartość przyznawanego rabatu. Wartość można zdefiniować zarówno jako procent od ceny rezerwowanego obiektu lub stałą wartość kwotową.
Dodawanie progu dla rabatu

W ramach rabatu „za wczesną rezerwację” utworzyliśmy 2 progi.
Ze zdefiniowanych progów wynika, że jeżeli klient dokona rezerwacji na 120 dni przed przyjazdem (lub wcześniej) to spełnione zostaną warunki dla obu progów.
Niemniej w takim przypadku klient otrzyma tylko jeden, korzystniejszy dla niego, rabat.
W naszym przypadku będzie to 10% wartości rezerwowanego obiektu.
Lista zdefiniowanych progów za wczesną rezerwację

W przypadku rabatów, które mają obowiązywać tylko w ustalonym okresie, należy podać daty jego obowiązywania (np. rabat może być przyznawany tylko przy rezerwacjach w niskim sezonie). Jeżeli chcemy aby obowiązywał przez cały czas to pozostawiamy daty puste.

Domyślnie tworzone rabaty nie będą dostępne dla ofert typu Last Minute. Jeśli chcesz aby jakiś rabat był naliczany także w tych ofertach, musisz zaznaczyć stosowne pole na tym ekranie.

Dopłaty do rezerwacji tworzymy w sposób analogiczny do rabatów.

Uwaga. Wartości procentowe rabatów i dopłat, są obliczane od ceny podstawowej samego obiektu (bez opcji dodatkowych).

Przykłady kilku często spotykanych rabatów/dopłat

Rabat za długość rezerwacji
Rabat za długość rezerwacji

First Minute – rabat za rezerwację dokonaną z dużym wyprzedzeniem
First Minute - rabat za rezerwację dokonaną z dużym wyprzedzeniem

Rabat dla studenta (np. tylko we wrześniu)
Zniżka studencka

Zniżka dla posiadaczy karty rabatowej
Zniżka dla posiadaczy karty rabatowej

Dopłata za krótki pobyt
Dopłata za krótki pobyt

Dopłata za psa (powinniśmy także zaznaczyć aby była liczona w ofercie Last Minute)
Dopłata za psa

Możliwość komentowania jest wyłączona.