Restrykcje, czyli długie weekendy i rezerwacje na pełne tygodnie

Napisany przez ResGo - Poradnik - Możliwość komentowania Restrykcje, czyli długie weekendy i rezerwacje na pełne tygodnie została wyłączona

Aby system rezerwacji działał prawidłowo niemalże zawsze trzeba będzie skonfigurować restrykcje.

Czym są restrykcje?

Restrykcje pozwalają zdefiniować warunki na jakich mogą być dokonywane rezerwacje.
Przy ich pomocy możemy ustalić, że w okresie wakacyjnym klienci mogą dokonywać rezerwacji jedynie na pełne tygodnie, w okresie Majówki wyłącznie na cały okres od 30 kwietnia do 3 maja (lub dłuższy), a w niskim sezonie możemy umożliwić rezerwację na dowolną liczbę dni.

Zarządzanie restrykcjami w systemie rezerwacji ResGo

Ustawienia restrykcji znajdziemy wchodząc w Oferty, a następnie wybierając Szczegóły oferty standardowej.
Konfiguracja oferty standardowej

Dodawanie reguł rezerwacji

Po wejściu w szczegóły oferty standardowej, z prawej strony widzimy sekcję poświęconą restrykcją.
Możemy w niej dodawać, edytować lub usuwać zdefiniowane reguły rezerwacji.
W celu dodania nowej restrykcji wystarczy kliknąć przycisk Dodaj restrykcję i ustalić jej warunki.
Szczegóły oferty standardowej

Wysoki sezon i rezerwacje na pełne tygodnie

Bardzo często w wysokim sezonie turystycznym (np. wakacje) istnieje konieczność ograniczenia możliwości rezerwacji do pełnych tygodni.
Po kliknięciu przycisku Dodaj restrykcję powinniśmy wybrać typ restrykcji Od weekendu do weekendu i przejść do następnego kroku klikając Dalej.
Dodawanie nowej restrykcji - od weekendu do weekendu
W kolejnym kroku należy ustalić odpowiednie warunki dla tej restrykcji.
Definiowanie restrykcji od soboty do soboty

  1. Podajemy nazwę restrykcji (nie widoczna dla klienta).
  2. Wybieramy okres obowiązywania restrykcji, w naszym przypadku niech będą to wakacje.
  3. Możemy również pozostawić swój komentarz.
  4. Określamy minimalną długość rezerwacji. Ustawienie wartości 7 pozwoli nam przyjmować rezerwację co najmniej tygodniowe. Mamy również możliwość określenie maksymalnej długości rezerwacji lub pozostawić to pole puste aby nie ograniczać długości pobytu.
  5. Ustalamy także dni w których rezerwacja może się rozpocząć. Jeżeli zależy nam na zmianach np jedynie w soboty to zaznaczamy odpowiednie dni tygodnia.
  6. Mamy również możliwość czasowego wyłączenia restrykcji, z której nie chcemy korzystać, bez konieczności jej usuwania. W tym celu wystarczy zaznaczyć odpowiednią opcję (dostępna również później podczas edycji).
  7. W celu zatwierdzenia wprowadzonych ustawień klikamy przycisk Dalej.

Przykład: Dzień rozpoczęcia i zakończenia rezerwacji w sobotę lub niedzielę

Zaznaczając jako dzień rozpoczęcia i zakończenia sobotę wraz z niedzielą oraz ustawiając minimalny okres rezerwacji na 6, uzyskamy możliwość dokonywania rezerwacji zaczynającej się w sobotę i kończącej w sobotę lub niedzielę (czyli 7,8,14,15 dniowej itd.) oraz możliwe są również rezerwacje rozpoczynające się w niedzielę i kończące w sobotę lub niedzielę (czyli 6,7,13,14 dniowe itd.). Powyższe ustawienie jest znacznie bardzie elastyczne niż zaprezentowane poprzednio.

Przykład: Minimum 4 dniowa rezerwacja w okresie długiego weekendu majowego

Jako okres obowiązywania naszej reguły ustawiany daty 28 kwiecień – 6 maj.
Następnie określamy minimalną długość rezerwacji na 4 dni i ustalamy że rezerwacja może rozpocząć się i zakończyć w dowolnym dniu tygodnia.
Powyższe ustawienia nie pozwolą na rezerwację krótszą niż 4 dni jeżeli rezerwacja miałaby się rozpoczynać lub kończyć w okresie 28 kwiecień – 6 maj.
Restrykcja na minimum 4 dni w weekend majowy

Długie weekendy i okresy niedzielone

Typ restrykcji Okres niedzielony wykorzystujemy do zdefiniowania okresów, których nie chcemy przerywać. Najczęściej są to długie weekendy, sylwester czy okresy świąteczne.
Po zdefiniowaniu tej reguły, klient będzie mógł dokonać rezerwacji na cały zdefiniowany okres lub dłuższy obejmujący w sobie okres podany w restrykcji.
Dodawanie nowej restrykcji - długie weekendy
Przy tym typie restrykcji wystarczy wybrać okres, który będzie musiał zostać zarezerwowany w całości.
Restrykcja okres niedzielony

Restrykcja domyślna

Opisane powyżej restrykcje mają zastosowanie do zdefiniowanych podczas ich tworzenia okresów (np wysoki sezon, długie weekendy). W pozostałym czasie ma zastosowanie restrykcja domyślna, której ustawienia możemy również edytować i dostosować do swoich potrzeb.
Domyślnie system pozwala na dokonywanie rezerwowanie rozpoczynających się i kończących w dowolny dzień tygodnia i trwających minimum 1 dobę.
Jeżeli przez cały rok chcemy umożliwiać rezerwacje rozpoczynające się w weekendy to możemy to ustawić własnie w tym miejscu. Możemy również zmienić tutaj minimalną długość rezerwacji w okresach nie objętych innymi restrykcjami.

Uwaga. Jeżeli w jakimś okresie obowiązuje zdefiniowana reguła to ma ona priorytet nad restrykcją domyślną, która w tym okresie będzie ignorowana.

Wyjątki od restrykcji

Z poziomu panelu administratora można tworzyć rezerwacje bez względu na utworzone restrykcje, niestety w pewnych sytuacjach może to zablokować niektóre okresy do rezerwacji online.
Z taką sytuacją będziemy mieć miejsce gdy podczas wysokiego sezonu pozwalamy na rezerwacje od soboty do soboty, ale z jakiegoś powody utworzyliśmy rezerwację od soboty do niedzieli (8 dni). Wówczas obiekt pozostaje dostępny od niedzieli do kolejnej soboty ale pomimo dostępności, system nie pozwoli na jego automatyczną rezerwację.
Aby umożliwić zarezerwowanie tego obiektu w niestandardowym okresie możemy stworzyć ofertę specjalną, w której wybierzemy ten obiekt i dostępny termin (niedziela-sobota). Odblokuje to możliwość dokonania rezerwacji w niestandardowym okresie, a dodatkowo system będzie sam proponował klientom tą ofertę, tak aby maksymalnie zapełnić grafik rezerwacji.


Warto przeczytać także:

Możliwość komentowania jest wyłączona.